הוספת חוות דעת - כיריים אינדוקציה Teka 9530

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת