הוספת חוות דעת - כיריים גז Teka EX 60 4G AI AL תקה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת