הוספת חוות דעת - שעון יד משולב Casio EFA-129D-7AV

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת