הוספת חוות דעת - תנור בנוי Electrolux EOB5450AAX

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת