הוספת חוות דעת - גריז טרמי Zalman ZM-STG1

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת