הוספת חוות דעת - שעון יד משולב Tissot T0134204420200

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת