הוספת חוות דעת - טלוויזיות TOSHIBA 49U9750VQ טושיבה 49 אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת