הוספת חוות דעת - טלוויזיה Toshiba 50U7880VQ 4K ‏50 ‏אינטש טושיבה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת