הוספת חוות דעת - טלוויזיה Toshiba 58U7880VQ 4K ‏58 ‏אינטש טושיבה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת