הוספת חוות דעת - טלוויזיה Toshiba 65U7752 4K ‏65 ‏אינטש טושיבה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת