הוספת חוות דעת - מקרר מקפיא עליון 604 ליטר TOSHIBA GRW66SEDZ

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת