הוספת חוות דעת - מחשב נייד Toshiba Portege X30-E-12M טושיבה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת