הוספת חוות דעת - מחשב נייד Toshiba Portege Z30-E-14R טושיבה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת