הוספת חוות דעת - מחשב נייד Toshiba Tecra X40-E-10P טושיבה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת