הוספת חוות דעת - אוזניות ‏אלחוטיות Turtle Beach Stealth 600

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת