הוספת חוות דעת - ‏מאוורר מגדל מאוורר מגדל טורבו עם שלט U35117 ElectroStar

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת