הוספת חוות דעת - שואב אבק נגרר Vax C84P7AI

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת