הוספת חוות דעת - ‏מפוח Vents KSB 250

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת