הוספת חוות דעת - ‏מפוח Vents TT100 PRO

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת