הוספת חוות דעת - שעון ספורט חכם Victurio VicSport 1304 HR GPS

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת