הוספת חוות דעת - מסך מחשב Viewsonic CDM4900R

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת