הוספת חוות דעת - ‏קולט לחות Vortice DEUMIDO NG 16

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת