הוספת חוות דעת - ‏מפוח Vortice Lineo 315 V0

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת

Error
Whoops, looks like something went wrong.