הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי Whirlpool FSCR90211 ‏9 ‏ק"ג ווירפול

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת