הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי Whirlpool FWF71053W ‏7 ‏ק"ג ווירפול

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת