הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי Whirlpool FWL61052W ‏6 ‏ק"ג ווירפול

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת