הוספת חוות דעת - אוזניות חוטיות DENON AH-C252

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת