הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Xiaomi Mi 8 Pro 128GB

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת