הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Xiaomi Redmi Note 7 שיאומי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת