הוספת חוות דעת - כיריים קרמיות Zanussi ZV6121NK זנוסי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת