הוספת חוות דעת - מחשב נייד ZBook 17 G5‎ Workstation 2XD25AV HP

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת