הוספת חוות דעת - ‏מד לחץ דם Zumax SM80

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת